Сигурни ли сте?
Грешка
Сесията ви е изтекла. Моля презаредете страницата!
Нова точка от ДР
Текст на английски
Детайли
/
Точки от дневния ред
Съдържание
Няма редове за показване
Прикачени файлове
Име на файлаЕзик на файлаИзтегли
Няма данни за показване
Централен депозитар 2016 - 2022.
Status: StandBy
Меню
  • Изберете роля

Добре дошли в електронната система за провеждане на общи събрания на ЦДАД - ЕПОС!

ЕПОС е платформа на Централен депозитар АД за организиране на общи събрания (ОС) с електронни средства. Представлява софтуерен продукт, целево ориентиран към всички участници в ОС. Предоставя възможност емитенти, инвестиционни посредници, крайни инвеститори и упълномощени лица да управляват и участват в цялостния процес по организиране и провеждане на ОС.

ДатаТекст
12.05.2022 04:50На 17.05.2022 ще се проведе общо събрание, организирано от "БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - АД" за емисия "BG1100098059". Точки от ДР: 1. 1. Одобряване на: (1) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2021г. и Годишния Консолидиран доклад за дейността на БАКБ през 2021г....Общи събрания
26.11.2021 12:18На 30.11.2021 ще се проведе общо събрание, организирано от "Българска фондова борса АД" за емисия "BG1100016978". Точки от ДР: 1. Наложена ПАМ от Комисията за финансов надзор - Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията...Общи събрания
22.10.2021 01:04На 02.11.2021 ще се проведе общо събрание, организирано от "БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - АД" за емисия "BG1100098059". Точки от ДР: 1. 1. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията в Българо-американска кредитна банка АД Проекторешение : ОСА приема изменения и допълнения на ...Общи събрания
01.10.2021 11:31На 12.10.2021 ще се проведе общо събрание, организирано от "Българска фондова борса АД" за емисия "BG1100016978". Точки от ДР: 1. Приемане на 6-месечен финансов отчет на Българска фондова борса АД за първото полугодие на 2021 г. Проекторешение : Общото събрание приема 6-месечния финансов отчет ...Общи събрания
28.06.2021 09:48На 30.06.2021 ще се проведе общо събрание, организирано от "МЕЖДУНАРОДНА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО" за емисия "BG2100005219". Точки от ДР: 1. Представител на облигационерите Проекторешение : Облигационерите не се нуждаят от представител. 2. Избор на Представител на облигационерите Пр...Общи събрания
25.06.2021 02:57На 30.06.2021 ще се проведе общо събрание, организирано от "МЕЖДУНАРОДНА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО" за емисия "BG2100005219". Точки от ДР: 1. Представител на облигационерите Проекторешение : Облигационерите не се нуждаят от представител. 2. Избор на Представител на облигационерите Пр...Общи събрания
02.07.2020 02:02На 15.07.2020 ще се проведе общо събрание, организирано от "БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - АД" за емисия "BG1100098059". Точки от ДР: 1. 1. Одобряване на: (1) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2019г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на...Общи събрания