Сигурни ли сте?
Грешка
Сесията ви е изтекла. Моля презаредете страницата!


Детайли
/
Точки от дневния ред
Съдържание
Няма редове за показване
Прикачени файлове
Име на файлаЕзик на файлаИзтегли
Няма данни за показване
Централен депозитар 2016 - 2021.
Status: StandBy
Меню
  • Изберете роля

Добре дошли в електронната система за провеждане на общи събрания на ЦДАД - ЕПОС!

ЕПОС е платформа на Централен депозитар АД за организиране на общи събрания (ОС) с електронни средства. Представлява софтуерен продукт, целево ориентиран към всички участници в ОС. Предоставя възможност емитенти, инвестиционни посредници, крайни инвеститори и упълномощени лица да управляват и участват в цялостния процес по организиране и провеждане на ОС.

ДатаЗаглавиеКатегория
14.05.2021 11:55На 18.05.2021 ще се проведе общо събрание, организирано от "БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - АД" за емисия "BG1100098059". Точки от ДР: 1. 1. Одобряване на: (1) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2020г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на...Общи събрания
30.11.2020 08:13На 10.12.2020 ще се проведе общо събрание, организирано от "Българска фондова борса АД" за емисия "BG1100016978". Точки от ДР: 1. Приемане на решение за избор на Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Васил Димитров Големански, Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева за ...Общи събрания
03.09.2020 12:27На 16.09.2020 ще се проведе общо събрание, организирано от ""СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД" за емисия "BG1100032140". Точки от ДР: 1. Приемане на Годишния доклад за дейносттa на дружеството за 2019 г. Проекторешение : Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за ...Общи събрания
24.07.2020 01:50На 30.07.2020 ще се проведе общо събрание, организирано от "Българска фондова борса АД" за емисия "BG1100016978". Точки от ДР: 1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г. Проекторешение : Проект за решение Общото събрание приема доклада на Съвета на ...Общи събрания
02.07.2020 02:02На 15.07.2020 ще се проведе общо събрание, организирано от "БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - АД" за емисия "BG1100098059". Точки от ДР: 1. 1. Одобряване на: (1) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2019г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на...Общи събрания
10.09.2019 10:28На 17.09.2019 ще се проведе общо събрание, организирано от "Българска фондова борса АД" за емисия "BG1100016978". Точки от ДР: 1. Вземане на решение за освобождаване на Иван Ангелов Такев като член на Съвета на директорите Проекторешение : Общото събрание освобождава Иван Ангелов Такев като член ...Общи събрания
05.06.2019 01:04На 18.06.2019 ще се проведе общо събрание, организирано от "Българска фондова борса АД" за емисия "BG1100016978". Точки от ДР: 1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г. Проекторешение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейнос...Общи събрания
06.06.2018 02:00Общо събрание на "Българска фондова борса АД", насрочено за 18.06.2018...Общи събрания