Сигурни ли сте?
Грешка
Сесията ви е изтекла. Моля презаредете страницата!
EPOS v1.1
Централен депозитар 2016 - 2023.
Status: StandBy
Меню
  • Изберете роля

Системни изисквания

  1. Квалифициран електронен подпис (КУКЕП), издаден от квалифициран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.
  2. Браузър, поддържащ клиентска автентификация с КУКЕП, например: Google Chrome, Firefox, Едге (Internet Explorer)
  3. Трябва да сте изпълнили инструкциите за инсталиране на квалифицирания електронен подпис на избрания доставчик на удостоверителни услуги
  4. Стабилна интернет връзка
  5. От септември 2020г, Adobe Flash Player не се изискваза видео излъчване