Сигурни ли сте?
Грешка
Сесията ви е изтекла. Моля презаредете страницата!
Централен депозитар 2016 - 2021.
Status: StandBy
Меню
  • Изберете роля

Системни изисквания

  1. Модерен браузър, поддържащ HTML 5.0: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera

  2. Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от квалифициран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

  3. Трябва да сте изпълнили инструкциите за инсталиране на квалифицирания електронен подпис на избрания доставчик на удостоверителни услуги

  4. Стабилна интернет връзка

  5. Adobe Flash Player, ако ОС предлага видео излъчване